Öva på andra klassens multiplikationstabeller

Multiplikationstabeller

Alla multiplikationstabeller från andra klass

Antal frågor:

Tid per fråga:

Flera alternativ:

Här kan du öva på andra klassens multiplikationstabeller i en slumpmässig ordning. Om du har lärt dig alla multiplikationstabeller från andra klass separat är detta ett bra test för att se om du kan göra dem i en slumpmässig ordning. Denna blandade multiplikationstabellsövning är ett bra test för att se om du är redo för ditt multiplikationsdiplom. Några exempel: 5 x 3 = 15 2 x 10 = 20 Genom att minska antalet sekunder för varje övning blir det svårare att få rätt svar. På så sätt kan du sakta men säkert öka svårighetsgraden. Detta är en bra övning för att förbereda dig för tidstester och andra tester. Andra klassens multiplikationstabeller, multiplikationstabellerna 1, 2, 3, 4 och 10 kan du öva på denna webbplats.