Öva på multiplikationstabeller

Öva på andra och tredje klassens multiplikationstabeller

Barn lär sig ofta multiplikationstabellerna i andra klass och man börjar med multiplikation av små tal. De flesta skolor täcker följande multiplikationstabeller i andra klass: 1, 2, 3, 4, 5 och 10. Detta följs av 6, 7, 8 och 9. Elever lär sig sedan hur man löser olika multiplikationstabeller. Multiplikationstabeller lägger grunden för multiplikation i årskurserna 3, 4, 5 och 6. Därför är det viktigt att man bemästrar dem.

Hemsidan utvecklades för att hjälpa elever i grundskolan lära sig matematikkunskaper. Genom att erbjuda tydliga matteproblem kan elever öva på att räkna både i klassrummet och i hemmet. Föräldrar och barn kan också öva tillsammans.

Övningarna har delats upp baserat på årskurs och matematikkunskaper. Med hjälp av en blandning övningar kan du öva på multiplikation som man lär sig i första, andra, tredje, fjärde, femte och sjätte.