Diplom för multiplikationstabellerna

Multiplikationstabeller

Tabelldiplom

Vilka diplom vill du försöka skaffa?

Vad heter du?


Det lilla diplomet är för multiplikationstabellerna 1, 2, 3, 4, 5 och 10. Det består av 30 frågor och du måste svara rätt på alla för att få ditt diplom. Det stora diplomet inkluderar alla multiplikationstabeller och har 40 frågor som du måste svara rätt på. Du har 10 sekunder på dig att svara på varje fråga. Ange ditt namn och välj ett diplom för att starta. Om du inte har bemästrat multiplikationstabellerna än är detta ett bra sätt att öva på. När du är färdig kommer du se vilka du svarade rätt på och vilka du svarade fel på.