Öva på division

Division och division i uppställning

I andra klass börjar barn med enkel division där divisorn och kvoten är mindre än 10. Division i uppställning börjar man med i tredje klass och man använder ensiffriga divisorer. I fjärde klass fortsätter man utveckla division i uppställning och man använder två- och tresiffriga divisioner och möjliga rester. Division i uppställning upprepas i femte och sjätte klass.

Hemsidan utvecklades för att hjälpa elever i grundskolan lära sig matematikkunskaper. Genom att erbjuda tydliga matteproblem kan elever öva på att räkna både i klassrummet och i hemmet. Föräldrar och barn kan också öva tillsammans.

Övningarna har delats upp baserat på årskurs och matematikkunskaper. Med hjälp av en blandning övningar kan du öva på dina multiplikation som man lär sig i första, andra, tredje, fjärde, femte och sjätte klass.