Öva på subtraktion av tal

Öva på alla subtraktionsproblem

Subtraktion är en grundläggande del av matematik. Barn börjar med att ta bort objekt i första klass; detta är första steget mot att lära sig subtraktion. Man fortsätter därefter med subtraktion av ensiffriga tal; subtraktion under 10 och enkel subtraktion av tal under 20. Subtraktion i andra klass inkluderar tvåsiffriga tal. Detta fortsätter man med i tredje klass där man subtraherar två- och flersiffriga tal. I fjärde till sjätte klass upprepar man liknande subtraktion.

Hemsidan utvecklades för att hjälpa elever i grundskolan lära sig matematikkunskaper. Genom att erbjuda tydliga matteproblem kan elever öva på att räkna både i klassrummet och i hemmet. Föräldrar och barn kan också öva tillsammans.
Övningarna har delats upp baserat på årskurs och matematikkunskaper. Med hjälp av en blandning övningar kan du öva på subtraktion som man lär sig i första, andra, tredje, fjärde, femte och sjätte klass. Du kan också spela ett av subtraktionsspelen.