SpuQ Subtraktion

SpuQ Subtraktion

Förbättrad dina mattekunskaper genom att öva på subtraktion i olika svårighetsgrader. Subtraktion är tillgänglig i 4 olika nivåer; upp till 10, 20, 50 och 100. Nivåerna upp till 50 och 100 har antingen lätta eller svåra tal. I menyn kan du se exempel på lätta och svåra tal. På så sätt kan du bilda dig en uppfattning om vad som komma skall. Efter att du svarat på frågan kommer SpuQ visa om du fått rätt eller fel på frågan. Om du svarar fel får du såklart en chans till. Om du fortfarande inte svarar rätt kommer SpuQ ge dig svaret efter två försök till. I grundskolan (och även efter) är subtraktion av tal minst lika viktigt till talförståelse som tabeller är. Du kan öva på problemen i klassrummet men även hemma. För bästa resultat råder vi dig att öva ofta, exempelvis 15 minuter åt gången.