SpuQ Addition

SpuQ Addition beskrivning

Här kan du öva på additionen på olika nivåer, tillsammans med din personliga maskot, Spuq. 4 olika nivåer är tillgängliga. Du kan öva på tal upp till 10, 20, 50 och 100. På så sätt kan du börja med de enklare talen och sedan gradvis öka svårighetsgraden. För nivåerna upp till 50 och 100 kan du välja mellan enkla och svåra tal. Menyn visar exempel på problem du behöver lösa. De enklare talen är antingen ett tiotal eller ett tal under 10. Efter att du svarat på frågan kommer SpuQ visa om du fått rätt eller fel på frågan. Om du svarar fel får du en andra chans.

I grundskolan (och även efter) är addition av tal minst lika viktigt till talförståelse som tabeller är. Du kan öva på problemen i klassrummet men även hemma. För bästa resultat råder vi dig att öva ofta, exempelvis 15 minuter åt gången.