Räkenskapsfabriken

Räkenskapsfabriken beskrivning.

Ge dig av på ett äventyr i den stora räkenskapsfabriken. Det finns mycket jobb som ska göras både inne i och utanför räkenskapsfabriken som skapar massor med godis varje dag. Varje dag får de paket som körs in på gaffeltruckar. Paketen sorteras i fabriken och flyttas till lådor. När en transport är färdig plockas den upp av tåg och lastbilar.

Till en början kan du välja mellan grupper av siffror: 1 till 5, 1 till 10, 1 till 15 och 1 till 20.

Det finns fyra sorters övningar som du ska göra i fabriken. I den första övningen kör du en gaffeltruck. Du måste hämta alla lådorna på gården i ordning från det lägsta till det högsta talet. När du samlat alla lådorna kommer de tas in i fabriken.

I den andra övningen arbetar du inne i fabriken där du lägger godiset i lådorna. Se på siffrorna i den övre högra delen av skärmen och klicka på burken med samma mängd godis. Efter att du valt rätt burk kan du klicka på den gröna knappen. Om du gör detta korrekt kommer lådorna fyllas.

I den tredje övningen måste du räkna transporterna i lastbilarna. Först placerar du lådorna i lastbilen och sen räknar du hur många du har. Efter att du räknat ska du välja rätt svar högst upp på skärmen. Om du svarar rätt kommer lastbilarna lämna med lådorna.

Den fjärden övningen utspelar sig på tågplattformen. Du har flera vagnar som ska fyllas med lådor. Vagnarna kopplas samma till ett tåg i rätt ordning; från lågt till högt. Efter att du fyllt tåget rätt kan du dra i spaken för att få tåget att köra. Detta är ett räkenskapsspel för barn i förskolan och första klass.