SpuQ Division

SpuQ Division beskrivning

Förbättra dina mattekunskaper gällande division tillsammans med maskotten SpuQ. Du kan öva division i 4 olika svårighetsgrader. Den första nivån är enkel och täcker division upp till 100. Denna nivån består av en blandning av divisionstabeller och andra tal upp till 100. Efter denna nivå kan du välja mellan 500, 1000 och slutligen 10000. Exempel på problem visas i menyn. Efter att du svarat på frågan kommer SpuQ visa om du fått rätt eller fel på frågan. Om du svarar fel får du såklart en chans till. Ingen av frågorna har en tidsbegränsning så du kan ta den tid du behöver.

I grundskolan (och även efter) är division av tal minst lika viktigt till talförståelse som tabeller är. Du kan öva på problemen i klassrummet men även hemma. För bästa resultat råder vi dig att öva ofta, exempelvis 15 minuter åt gången. Repetition kan hjälpa till att förbättra dina mattekunskaper och samtidigt öka ditt självförtroende.