Öva på addition

Här kan du öva på addition

Addition är en grundläggande del av matematiken i grundskolan. I första klass brukar man börja med att addera antalet objekt följt av addition av ensiffriga tal. Detta följs av addition av tvåsiffriga tal i andra klass. I tredje klass fortsätter man med att addera tvåsiffriga tal med andra två- eller flersiffriga tal. I fjärde till sjätte klass upprepar man liknande addition. Spela gärna ett av additionsspelen.

Hemsidan utvecklades för att hjälpa elever i grundskolan lära sig matematik. Genom att erbjuda tydliga matteproblem kan elever öva på att räkna både i klassrummet och i hemmet. Föräldrar och barn kan också öva tillsammans.

Övningarna har delats upp baserat på årskurs och matematikkunskaper. Med hjälp av en blandning övningar kan du öva på addition som man lär sig i första, andra, tredje, fjärde och femte klass.