Addition upp till 20

5-stegsplanen

Öva på addition upp till 20 med dessa fem steg. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För addition upp till 20 är ingen av svaren högre än 20.

De första stegen består av tio tal utan tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

Addition upp till 10 diploma

Beskrivning Addition upp till 10

På denna sida kan du öva på addition upp till 20. Under de fyra första stegen kan du öva på addition utan en tidsbegränsning. Du kan vinna ett diplom för de tal du övat på.

Några exempel:

  • 12+ 2 = 14
  • 6+5 = 11

När du får ditt diplom kan du ladda ner det och fortsätta med tal upp till 50.

Reklam: