Addition upp till 100

5-stegsplanen

Öva på addition upp till 100 med de fem stegen. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För addition upp till 100 är ingen av svaren större än 100.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

Addition upp till 100 diploma

Beskrivning Addition upp till 100

Lär dig addition upp till 100 här med hjälp av övningar. Fem-stegsplanen börjar med att ge dig tid på att öva innan du kan förtjäna ett diplom. Att tilldelas ett diplom är användbart då addition är en viktig del av matematiken i grundskolan.

Några exempel:

  • 44 + 16 = 60
  • 22 + 51 = 73

Efter att du tilldelats diplomet och du kan talen bra kan du fortsätta med subtraktion eller andra övningar på webbplatsen

Reklam: