Bråktal

Öva på matte med bråktal

Bråktal lär man sig från och med tredje klass. Först och främst måste elever förstå vad bråktal är. Det gör man med visuella bråktal, pizzadiagram eller genom att visa vart på tallinjen man hittar bråktal. I fjärde klass fortsätter man med matematik och bråktal. Här löser man tal som att hitta den minsta gemensamma nämnare, addition av bråktal samt subtraktion av bråktal. Två av de aspekter av denna matten som många tycker är svårt är division och multiplikation av bråktal. Dessa ämnen täcker man ofta i fjärde och femte klass och sen upprepar man det i sjätte klass.

Hemsidan utvecklades för att hjälpa elever i grundskolan lära sig matematikkunskaper. Genom att erbjuda tydliga matteproblem kan elever öva på att räkna både i klassrummet och i hemmet. Föräldrar och barn kan också öva tillsammans.

Övningarna har delats upp baserat på årskurs och matematikkunskaper. Med hjälp av en blandning övningar kan du öva på bråktal från grundskolan som man i regel lär sig i fjärde klass.