Addera bråktal upp till 1 med samma nämnare

Bråktal

Öva på att addera bråktal upp till 1 med samma nämnare

Antal frågor:

Tid per fråga:

Här kan du börja öva på att addera bråktal med samma nämnare upp till 1. Detta är första nivån med addition av bråktal. Bråktal med lika nämnare har samma nämnare. När du adderar bråktal med samma nämnare adderar du talen medan nämnaren förblir densamma. Några exempel: 1/5 + 2/5 = 3/5 1/3 + 1/3 = 2/3 Addera bråktal med samma nämnare upp till 1 är en del av matematiken i fjärde klass. Genom att slutföra talen med en timer kan du öva inför ett tidstest. Efter att du bemästrat dessa tal kan du fortsätta öva på att addera bråktal med samma nämnare som är högre än 1.