Addition upp till 50

5-stegsplanen

Öva på addition upp till 50 med dessa fem steg. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För addition upp till 50 är ingen av svaren högre än 50.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

Addition upp till 50 diploma

Beskrivning Addition upp till 50

Öva på addition upp till 50 med en femstegsplan. Målet med 5-stegsplanen är att du ska tilldelas ett diplom. Under de första fyra stegen kan du öva utan tidsbegränsning. I steg 5 kan du försöka vinna ditt diplom.

Några exempel:

  • 20 + 12 = 32
  • 16 + 19 = 35

Vinn medaljer genom att slutföra övningarna och tilldelas ett diplom när du fortsätter till addition upp till 100

Reklam: