Subtraktion av tal upp till 50

5-stegsplanen

Öva på subtraktion upp till 50 med fem steg. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För addition upp till 50 är ingen av svaren högre än 50.

Slutför det sista steget för att vinna ett diplom. Du har ingen tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

Subtraktion upp till 50 diploma

Beskrivning Subtraktion upp till 50


Gör subtraktionsövningar upp till 50 här med femstegsplanen. I dessa övningar ska du subtrahera tal från varandra. Under de första fyra stegen får du all tid du behöver för att öva innan du tilldelas ditt diplom.

Några exempel:

  • 33 - 14 = 19
  • 17 - 12 = 5

Genom att slutföra övningarna kan du vinna medaljer för ditt troféskåp. Efter att du bemästrat subtraktion av dessa tal kan du fortsätta med tal upp till 100.

Reklam: