Subtraktion av tal upp till 100

5-stegsplanen

Öva på subtraktion upp till 100 med dessa fem steg. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För addition upp till 100 är ingen av svaren högre än 100.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

Subtraktion upp till 100 diploma

Beskrivning Subtraktion upp till 100

Här kan du öva på den sista subtraktionen av tal upp till 100. Subtraktion är ett viktigt ämne i skolan och fördelarna med att bemästra dessa övningar är många. Övningarna består av tal som du måste subtrahera från varandra.

Några exempel:

  • 55 - 13 = 42
  • 83 - 8 = 75

Efter att du bemästrat subtraktion kommer du tilldelas ett slutligt diplom. Efter att du tilldelats detta diplom kan du testa andra ämnen på sajten.

Reklam: