Subtraktion av tal upp till 200

5-stegsplanen

Öva på subtraktion upp till 200 med de fem stegen. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt.


Steg 1

0

0 /5

0

0 / 5

0%

0 / 5
745
187+

Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3

0

0 /5

0

0 / 5

0%

0 / 5
745
187+

Steg 4

Svara på de 10 frågorna med flera svarsalternativ.

0

0 /5

0

0 / 5

0%

0 / 5
745
187+
1 4 3 5


Steg 5

Svara rätt på alla 10 frågor för att få diplomet!

Subtraktion upp till 200 diploma

Beskrivning Subtraktion upp till 200

Öva på subtraktion av tal upp till 200 på denna webbplats med vår femstegsplan. Femstegsplanen hjälper dig vinna ett diplom samtidigt som du lär dig subtraktion av tal upp till 200.

De första fyra stegen består av olika övningar, däribland flera svar, dra och släpp samt att ange rätt svar. Du kan ta så mycket tid du behöver och tilldelas även medaljer. De flesta stegen använder räkenskap.

Några exempel:

  • 151 - 81 = 70
  • 98 – 17 = 81

När du kommer till steg 5 kan du testa dina kunskaper i subtraktion och tilldelas ett diplom. Du måste klara tio tal på fem minuter. Om du får ett felaktigt svar måste du börja om för att vinna diplomet. Diplomet är ett bevis på att du kan tillräckligt om subtraktion upp till 200.

Efter att du tilldelats alla medaljer och vunnit alla diplom kan du fortsätta öva på denna webbplats. Vi har många andra ämnen som alla är väsentliga för grundskoleelever såsom addition, multiplikation och division. Vi har även inlärningsspel som gör matematiken rolig. Ha det så roligt!

Reklam: