Öva på subtraktion av tal upp till 20

5-stegsplanen

Öva på subtraktion upp till 20 med fem steg. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För addition upp till 20 är ingen av svaren högre än 20.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

Subtraktion upp till 20 diploma

Beskrivning Subtraktion upp till 20

Öva på subtraktion med en femstegsplan. Du börjar med fyra olika övningar som låter dig öva på subtraktion av tal upp till 20. Efter att du kan dessa bra nog kan du försöka förtjäna ett diplom.

Några exempel:

  • 17 - 2 = 13
  • 12 - 7 = 5

Genom att slutföra övningarna kan du vinna medaljer och öka tempot för hur snabbt du kan subtrahera.

Reklam: