Additionstest på tid

Addition

I denna övning kommer du addera upp till 10 och upp till 20. Du får 15 sekunder per fråga. Ju snabbare du är desto fler poäng får du. Du kan välja mellan addition upp till 10 eller upp till 20. Några exempel för upp till 10: 5 + 2 = 7 2 + 1 = 3 Några exempel för upp till 20: 12 + 2 = 14 14 + 3 = 17