SpuQ Multiplikation

SpuQ Multiplikation beskrivning

Testa och förbättra dina multiplikationskunskaper här tillsammans med maskotten Spuq. Multiplikation kommer i fyra olika nivåer; upp till 100, till 500, till 1000 och till 10000. Varje nivå har både enkla och svårare tal. Exempel på vilka tal du kommer få arbeta med baseras på om frågorna är lätta eller svåra och listas under svårighetsgraderna i menyn. Efter att du svarat på frågan kommer SpuQ visa om du fått rätt eller fel på frågan. Om du svarar fel får du såklart en chans till. Om du inte lyckas svara rätt kommer Spuq visa dig rätt svar. Frågorna har ingen tidsbegränsning så du kan ta den tid du behöver och vara försiktig. I grundskolan (och även efter) är multiplikation av tal minst lika viktigt till talförståelse som tabeller är. Du kan öva på multiplikation i klassrummet men även hemma. För bästa resultat råder vi dig att öva ofta, exempelvis 15 minuter åt gången. Repetition kan hjälpa till att förbättra dina mattekunskaper och samtidigt öka ditt självförtroende.