Subtraktionssnabbtest på tid andra klass

Subtraktion

Öva på subtraktion med snabbtest. Du får 12 sekunder på dig att svara på varje fråga. Ju snabbare du svarar desto fler poäng får du. Du har tre val. Upp till 20, upp till 50 och upp till 100. Några exempel för upp till 20: 14 - 6 = 8 19 - 4 = 15 Några exempel för upp till 50: 35 - 20 = 15 50 - 15 = 35 Några exempel för upp till 100: 70 - 30 = 40 40 - 10 = 30