Öva på subtraktion upp till 20

Subtraktion

Subtraktion upp till 20

Antal frågor:

Tid per fråga:

Flera alternativ:

Här kan du öva subtraktion upp till 20, nivå 20. Ställ in hur mycket tid du behöver för att räkna ut talen och hur många övningar du vill göra i följd. Du kan också indikera om du vill ha flera svarsalternativ eller inte. Lär dig subtraktion upp till 20 här. Några exempel: 18 - 3 = 15 14 - 8 = 6 Genom att minska antalet sekunder för varje övning blir det svårare att få rätt svar. På så sätt kan du sakta men säkert öka svårighetsgraden. Subtraktion av upp till 20 är en del av matematiken i andra klass. Genom att slutföra talen med en timer kan du öva inför ett tidstest. Du kan också välja ett större antal tal för att göra fler övningar i rad.