Subtraktionstest på tid tredje klass

Subtraktion

Öva på subtraktion upp till 50, upp till 100 och upp till 1000 med detta snabbtest. Du får 12 sekunder per fråga. Ju snabbare du svarar desto fler poäng får du! Några exempel för upp till 50: 47 - 8 = 39 35 - 17 = 18 Några exempel för upp till 100: 76 - 22 = 54 57 - 39 = 18 Några exempel för upp till 1,000: 650 - 100 = 550 550 - 350 = 200