9:ans multiplikationstabell

5-stegsplanen

Öva på 9:ans multiplikationstabell med de fem stegen. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För 9:ans multiplikationstabell kommer ingen av svaren vara högre än 90.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

9:ans multiplikationstabell diploma

Beskrivning 9:ans multiplikationstabell

Gör övningarna för 9:ans multiplikationstabell här. Börja med att göra övningarna i rätt ordning. Och testa sedan att göra dem i en slumpmässig ordning för en högre svårighetsgrad.

Några exempel:

  • 4 x 9 = 36
  • 9 x 9 = 81

Efter att du tilldelats multiplikationsdiplomet kan du bevisa att du bemästrat 9:ans multiplikationstabell. Fortsätt med 10:ans multiplikationstabell efter detta

Reklam: