11:ans multiplikationstabell

5-stegsplanen

Öva på 11:ans multiplikationstabell med de fem stegen. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För 11:ans multiplikationstabell kommer ingen av svaren vara högre än 110.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

11:ans multiplikationstabell diploma

Beskrivning 11:ans multiplikationstabell

Lär dig 11:ans multiplikationstabell här med hjälp av övningar. Öva med tydliga övningar som passar perfekt för elever i grundskolan. Vin medaljer till ditt troféskåp genom att slutföra övningarna.

Några exempel:

  • 4 x 11 = 44
  • 7 x 11 = 77

Efter att du övat tillräckligt mycket kan du försöka vinna multiplikationsdiplomet. Efter att du tilldelas diplomet kan du påbörja den sista multiplikationstabellen.

Reklam: