10:ans multiplikationstabell

5-stegsplanen

Öva på 10:ans multiplikationstabell med de fem stegen. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För 10:ans multiplikationstabell kommer ingen av svaren vara högre än 100.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

10:ans multiplikationstabell diploma

Beskrivning 10:ans multiplikationstabell

Här kan du öva på 10:ans multiplikationstabell med femstegsplanen. 10:ans multiplikationstabell är viktig då den är grunden till många av multiplikationstabellerna du lär dig i grundskolan. Börja med att göra övningarna i rätt ordning. Försök därefter att göra dem i en slumpmässig ordning för en större utmaning.

Några exempel:

  • 4 x 10 = 40
  • 9 x 10 = 90

Om du har tilldelats ditt multiplikationsdiplom kan du fortsätta med 11:ans och 12:ans multiplikationstabeller.

Reklam: