2:ans multiplikationstabell

5-stegsplanen

Öva på 2:ans multiplikationstabell med dessa fem steg. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För 2:ans multiplikationstabell kommer ingen av svaren vara högre än 20.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

2:ans multiplikationstabell diploma

Beskrivning 2:ans multiplikationstabell

Börja öva på 2:ans multiplikationstabell här. Använd femstegsplanen för att öva på multiplikationstabeller. Du kan även öva med ett tidstest.

Några exempel:

  • 6 x 2 = 12
  • 4 x 2 = 8

Efter att du övat tillräckligt mycket kan du försöka vinna multiplikationstabelldiplomet. Efter att du tilldelats detta diplom kan du fortsätta med multipliationstabellerna för 5 eller 10.

Reklam: