3:ans multiplikationstabell

5-stegsplanen

Öva på 3:ans multiplikationstabell med de fem stegen. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För 3:ans multiplikationstabell kommer ingen av svaren vara högre än 30.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidsbegräsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

3:ans multiplikationstabell diploma

Beskrivning 3:ans multiplikationstabell

Gör övningar för att lära dig 3:ans multiplikationstabell. Övningarna börjar med multiplikationstabellen i ordning. Du kan göra det svårare genom att öva dem i en slumpmässig ordning.

Några exempel:

  • 1 x 3 = 3
  • 7 x 3 = 21

När du lärt dig dessa kan du försöka ge dig an multiplikationsdiplomet. Multiplikationsdiplomet visar att du bemästrat 3:ans multiplikationstabell.

Reklam: