5:ans multiplikationstabell

5-stegsplanen

Öva på 5:ans multiplikationstabell med de 5 stegen. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För 5:ans multiplikationstabell kommer ingen av svaren vara högre än 50.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

5:ans multiplikationstabell diploma

Beskrivning 5:ans multiplikationstabell

Här kan du öva på 5:ans multiplikationstabell med femstegsplanen. Tilldelas diplomet för multiplikationstabellerna genom att slutföra övningarna i varje steg. För de första stegen får du medajler och för det sista tilldelas du ett diplom.

Några exempel:

  • 7 x 5 = 35
  • 2 x 5 = 10

Lär dig multiplikationstabellerna snabbare genom att öva med tidstester. Efter att du bemästrat denna kan du fortsätta med 6:ans multiplikationstabell.

Reklam: