6:ans multiplikationstabell

5-stegsplanen

Öva på 6:ans multiplikationstabell med dessa 5 steg. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För 6:ans multiplikationstabell kommer ingen av svaren vara högre än 60.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

6:ans multiplikationstabell diploma

Beskrivning 6:ans multiplikationstabell

Öva på 6:ans multiplikationstabell här med en femstegsplan. Använd femstegsplanen till att öva på multiplikationstabellen ett steg i taget. Slutför det sista steget för att vinna ett diplom.

Några exempel:

  • 8 x 6 = 48
  • 1 x 6 = 6

När du har fått ditt multiplikationsdiplom kan du fortsätta med 6:ans multiplikationstabell

Reklam: