8:ans multiplikationstabell

5-stegsplanen

Öva på 8:ans multiplikationstabell med de fem stegen. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För 8:ans multiplikationstabell kommer ingen av svaren vara högre än 80.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

8:ans multiplikationstabell diploma

Beskrivning 8:ans multiplikationstabell

Lär dig 8:ans multiplikationstabell här. Åttans multiplikationstabell förklaras steg för steg med en femstegsplan. Under de första fyra stegen kan du öva utan tidsbegränsning.

Några exempel:

  • 3 x 8 = 24
  • 7 x 8 = 56

Efter att du tilldelats multiplikationsdiplomet kan du fortsätta med 9:ans multiplikationstabell eller ett tidstest.

Reklam: