12:ans multiplikationstabell

5-stegsplanen

Öva på 12:ans multiplikationstabell med de fem stegen. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För 12:ans multiplikationstabell kommer ingen av svaren vara högre än 120.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

12:ans multiplikationstabell diploma

Beskrivning 12:ans multiplikationstabell

Gå igenom 12:ans tabell här. Använd femstegsplanen till att öva med olika övningar så att du kan förbereda dig inför multiplikationsdiplomet.

Några exempel:

  • 7 x 12 = 84
  • 3 x 12 = 36

12:ans multiplikationstabell är den sista tabellen du kan öva med på denna webbplats. Du kan också spela matte- och räkenskapsspel för att bli ännu bättre.

Reklam: