7:ans multiplikationstabell

5-stegsplanen

Öva på 7:ans multiplikationstabell med de 5 stegen. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För 7:ans multiplikationstabell kommer ingen av svaren vara högre än 70.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

7:ans multiplikationstabell diploma

Beskrivning 7:ans multiplikationstabell

Här kan du öva på 7:ans multiplikationstabell med femstegsplanen. Det är en bra idé att öva på multiplikationstabeller då det kommer hjälpa dig i skolan. Ta den tid du behöver för att öva på 7:ans multiplikationstabell under de fyra första stegen.

Några exempel:

  • 7 x 7 = 49
  • 3 x 7 = 21

Efter att du övat tillräckligt mycket kan du försöka vinna multiplikationsdiplomet.

Reklam: