1:ans multiplikationstabell

5-stegsplanen

Öva på 1:ans multiplikationstabell med dessa fem steg. Du får medaljer för de fyra första stegen och ett diplom om du klarar det sista steget korrekt. För 1:ans multiplikationstabeller kommer ingen av svaren vara högre än 10.

Det första steget består av tio tal. Du har ingen tidsbegränsning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prova att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

1:ans multiplikationstabell diploma

Beskrivning 1:ans multiplikationstabell

Öva på 1:ans multiplikationstabell här med en femstegsplan. 1:ans multiplikationstabell är viktigt då den är grunden till resten av tabellerna. Under de första fyra stegen kan du öva utan tidsbegränsning.

Några exempel:

  • 2 x 1 = 2
  • 5 x 1 = 5

Om du kan 1:ans multiplikationstabell väl kan du tilldelas ett diplom. För att bli snabbare på att lösa multiplikationstabellerna kan du ta ett tidstest.

Reklam: