Öva på tredje klassens multiplikationstabeller

Multiplikationstabeller

Alla multiplikationstabeller från tredje klass

Antal frågor:

Tid per fråga:

Flera alternativ:

Här kan du öva på tredje klassens multiplikationstabeller i en slumpmässig följd. Om du kan alla multiplikationstabeller från tredje klass enskilt är detta ett bra sätt att kontrollera om du även kan dem i en slumpmässig följd. Tredje klassens multiplikationstabeller är multiplikationstabellerna 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 och du kan öva på dem här. Några exempel: 6 x 8 = 48 7 x 9 = 63 Genom att minska antalet sekunder för varje övning blir det svårare att få rätt svar. På så sätt kan du sakta men säkert öka svårighetsgraden. Att öva på tredje klassens multiplikationstabeller i en slumpmässig följd är en del av matematiken i tredje klass. Genom att slutföra talen med en timer kan du öva inför ett tidstest Du kan också välja ett större antal tal för att göra fler övningar i rad.