11:ans multiplikationstabell

Multiplikationstabeller

Öva på 11:ans multiplikationstabell

Antal frågor:

Tid per fråga:

Flera alternativ:

Här kan du öva på 11:ans multiplikationstabell. Kan du lösa alla matteproblemen? Välj om du vill ha flera svarsalternativ eller inte. Några exempel: 1 x 11 = 11 4 x 11 = 44 Ju färre sekunder du väljer desto svårare blir det. Lycka till med 11:ans multiplikationstabell.