Blandade övningar

Blandade övningar på olika nivåer

Ett exempel på blandade övningar är en kombination av addition och subtraktion i en slumpmässig följd. Eller gör andra klassens multiplikation i en slumpmässig ordning eller alla multiplikationstabeller upp till 10. Blandade övningar innebär varierade problem. Det höjer svårighetsgraden då barnen måste vara försiktiga när de funderar på vad de måste göra. Blandade övningar är ofta kategoriserad efter årskurs, färdigheter eller kunskapsgrupp. Denna variation av matteproblem hjälper till att höja insikten hos elever och är ett bra steg mot att bli bättre på matte och redo inför nästa nivå.Hemsidan utvecklades för att hjälpa elever i grundskolan lära sig matematik. Genom att erbjuda tydliga matteproblem kan elever öva på att räkna både i klassrummet och i hemmet.

Föräldrar och barn kan också öva tillsammans. Övningarna har delats upp baserat på årskurs och matematikkunskaper. Med hjälp av en blandning övningar kan du öva på matte från grundskolan och färdigheter man ofta lär sig i första klass.