Multiplikation upp till 500

5-stegsplanen


Steg 1

0

0 /5

0

0 / 5

0%

0 / 5
745
187+

Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3

0

0 /5

0

0 / 5

0%

0 / 5
745
187+

Steg 4

Svara på de 10 frågorna med flera svarsalternativ.

0

0 /5

0

0 / 5

0%

0 / 5
745
187+
1 4 3 5


Steg 5

Svara rätt på alla 10 frågor för att få diplomet!

Multiplikation upp till 500 diploma

Beskrivning Multiplikation upp till 500

Här kan du öva på multiplikation upp till 500. Tilldelas ett diplom snabbt med femstegsplanen. Diplomet är användbart då multiplikation är en viktig del av grundskolan. Dessa stegen handlar om multiplikation och matematik.

De första fyra stegen består av olika övningar som ger medaljer. Det femte steget är till för att testa dig själv och försöka få ett diplom.

Några exempel:

  • 14 x 7 = 98
  • 23 x 12 = 276

För att tilldelas diplomet måste du göra tio tal på fem minuter. Gör du ett fel måste du börja om igen.

Om du slutför alla fem stegen korrekt kommer du ha fått fyra medaljer och ett diplom. Efter att du är färdig med det kan du fortsätta med andra ämnen eller mattespel här på webbplatsen.

Reklam: